Så här gör du (högerklick + "Skriv ut" för att läsa på papper)

Välj Måltips eller Lotto. För Lotto skall Du även ange om systemet skall delta i onsdags och/eller lördagsdragningarna. Du markerar också om Du vill delta i båda dragningarna eller bara i den första dragningen. 

Välj om Reducerat eller Matematiskt system. Vid matematiskt behöver inte insats anges, (tänk på att systemet kan bli omfattande=kostsamt om många nummer anges). Anger Du insats vid matematiskt eller i övrigt gör något urval så blir det inget äkta matematiskt system.

Första gången anger Du din e-postadress, den skall (av säkerhetsskäl) anges i två delar: delen före @ och delen efter. Därefter skall Du ange det medlemsnummer som erhålls, men har Du glömt medlemsnumret kan Du ange e-postadressen. Vid registrering av e-postadress godkänner Du att denna, datum för första beställning, datum för senaste beställningen och lösen lagras.

Första gången när Du anger din e-postadress skall du bestämma ett lösen (min 4, max 6 bokstäver/siffror). När Du vid senare beställning anger medlemsnumret skall Du även ange ditt lösen, som då kontrolleras. Efter det att Du har fyllt i ditt lösen ser det ut som det har försvunnit, men så är det inte!.

Ange hur mycket Insats Du vill göra (hur mycket skall systemet kosta att lämna in hos SVENSKA SPEL). Malte skapar alla matematiska rader, på tipsradfilen skrivs så många rader som insatsen ger. Vilka rader som skrivs på tipsradfil slumpas fram. Detta innebär att två identiskt ifyllda system kommer inte ge samma rader i tipsradfilerna.

Om Du vill kan Säker/säkra bockas i. Har en (1) säker angivits finns möjlighet till en Alternativ säker. Den säkra och den alternativa kommer finnas på hälften var av de skrivna raderna. Den alternativt säkra och säkra byter alltså plats i "halvtid", den som inte är den säkra finns som Prioriterat nummer / Ramnummer. Detta innebär att det kommer förekomma rader med både den säkra och den alternativa.

Om Du vill kan Ramnummer bockas i. Ramnummer är (delvis) de nummer som systemet skall variera bland.

Om Du vill kan Prioriterade nummer bockas i. Dessa kan ses som  "viktigare" ramnummer. Antal av de prioriterade anger hur många minst av de prioriterade som skall förekomma på färdig rad. Har denna inte angivits betraktas de prioriterade numren som ramnummer.

Om Du vill kan Undantagna nummer bockas i. Dessa nummer kommer då inte förekomma i ditt system.  Har endast betydelse om Du slumpar fram ett antal nummer.

Om Du anger Antal slumpnummer (HuxFlux) kommer Malte slumpa fram det antal nummer Du önskar.

Om Du anger Antal nr i rad Min, anger detta att färdig rad skall minst ha detta antal nummer i följd. Ex: 2 angivet, rad 2,4,6,8,10,12,14 förekommer inte, rad 2,4,6,7,8,10,12 förekommer.

Om Du anger Antal nr i rad Max, anger detta att färdig rad skall maximalt ha detta antal nummer i följd. Ex: 2 angivet, rad 2,4,6,8,10,12,14 förekommer, rad 2,4,6,7,8,10,12 förekommer inte.

Om Du anger Antal grupper Max, anger detta att färdig rad skall maximalt ha detta antal nummer-i-följd grupper. Ex: 1 angivet, rad 2,4,6,7,8,10,12 förekommer, rad 2,4,6,7,9,10,12 förekommer inte. I exemplen har inte kombinationer av dessa tre begrepp behandlats.

Om Du anger snittintervall (håll ned Ctrl och klicka) skall färdig rads medelvärde vara inom dessa fr.o.m och t.o.m värden.

Malte behandlar ramnummer och slumpgenererade  på samma sätt dvs. ingen av dom är "viktigare". De och prioriterade nummer är de som systemet skall variera bland.

När Du är nöjd med ifyllnaden av ditt system klickar Du på "Skapa rader". Är något fel ifyllt eller något saknas erhålls ett felmeddelande. Rätta detta och klicka på "Skapa rader" igen. Vänta tills ett meddelande om att dina rader är klara erhålls.

Om Du vill lämna in raderna till Svenska spel skall ditt spelkortsnummer hos Svenska spel fyllas i (detta lagras ej hos Malte). Du kan välja att dina rader tillsammans med ditt urval e-postas till dig. Därefter är steg 1 att Du klickar på "Överför rader", dina rader skickas då till Svenska spel. Svaret från Svenska spel på uppladdningen läggs ut i en textlänk med info om antal rader och kostnad. Steg 2 är att Du klickar på denna länk, då öppnas ett nytt fönster hos Svenska spel. Där möts Du av en inloggningsruta och efter det följer en översikt på vad som laddats upp och där kan Du då välja att betala eller avbryta. OBS! Flera klick på "lämnaInLänken" kan behövas för att hitta fram hos Svenska spel. Textlänken ligger kvar även efter aktivering av lämna-in-dialogen hos Svenska spel. Det finns en tidsgräns på 30 minuter för att fullfölja sitt spel.
För stora system (mer än 10000 rader, en begränsning hos Svenska spel) måste steg 1 och 2 upprepas. Info om detta kommer i ett infomeddelande (ex. Uppladdning av fil 1 av 2) samt även i lämna-in-textlänken.

Lycka till!